96AC9522-5C6A-476D-B2F9-FDB68E31B649.jpeg

Initiativtagare och grundare Av EMPWRGRP

Har en kandidatexamen i sociologi med inriktning internationell migration och etniska relationer från Södertörns Högskola. Utöver sin utbildning har hon studerat ledarskapskurser i Kansas i ett halvår, samt gått den kungligt stiftade kursen värderingsbaserat ledarskap. Detta har fått henne att inse vikten av att leda med värderingar i fokus.

Just nu arbetar Mary som handläggare på Migrationsverket och är även ansvarig för frågor gällande människohandel på sin enhet. Studerar numera till diplomerad livscoach på Coach Companion i Stockholm. Marys initiativtagande till Empwrgrp ser hon som chansen till att äntligen få fullborda sina inre drömmar om att få vara med och göra skillnad i samhället.

<3
D3AA4B94-1F19-49B7-A7D6-B5B419D4EFDC.jpeg

pARtner, Projektledare OCh Diplomerad Livscoach

Har sin akademiska bakgrund inom samhällsvetenskap,internationella relationer och globala studier. Utöver sin utbildning är hon diplomerad livscoach och satsar på att ta coaching ytterligare ett steg mot en internationellt erkänd ICF certifiering i slutskedet av 2019.

Therese läser psykologi av eget intresse för människans beteende och driver en start-up som arbetar för inkludering inom skönhetsbranschen.