Hennes motto är inspirerat av en nyckelperson i hennes liv:  ““Your current situation is not your permanent situation”  - Det är tack vare det mottot jag under en turbulent period av mitt liv sökte mig till coaching. Jag behövde nya mål och dessa behövde sitta i linje med mina värderingar och det jag ville för mig själv. Efter lång tid av intensiv coaching tog jag steget till att utbilda mig till coach själv vilket det kändes rätt från dag ett! - Therese Kodjo

Hennes motto är inspirerat av en nyckelperson i hennes liv: ““Your current situation is not your permanent situation”
- Det är tack vare det mottot jag under en turbulent period av mitt liv sökte mig till coaching. Jag behövde nya mål och dessa behövde sitta i linje med mina värderingar och det jag ville för mig själv. Efter lång tid av intensiv coaching tog jag steget till att utbilda mig till coach själv vilket det kändes rätt från dag ett! - Therese Kodjo

Möt Coach Therese Kodjo

Therese Kodjo har sin akademiska bakgrund inom samhällsvetenskap, internationella relationer och globala studier. Utöver sin utbildning är hon diplomerad livscoach och satsar på att ta coaching ytterligare ett steg mot en internationellt erkänd ICF certifiering i slutskedet av 2019. Hon läser  psykologi av eget intresse för människans beteende och driver en start-up som arbetar för inkludering inom skönhetsbranschen.

Idag brinner Therese fortfarande för att helhjärtat hjälpa individer att uppnå sin fullaste potential och våga drömma. Oavsett om din längtan efter något nytt är tydlig eller diffus kan Therese hjälpa dig genom att använda coaching som verktyg. Tack vare dagens teknik har hon möjlighet att coacha dig vart du än befinner dig i världen. Therese kan ta fysiska samtal såsom samtal över telefon, Facetime och Skype.


VAD ÄR COACHING?

Coaching är en kraftfull metod och lösningsfokuserad samtalsteknik som framhäver styrkor och får individer och grupper att använda sina förmågor på bästa sätt. Genom rätt frågor lär du dig se nya vägar, alternativ och resurser så att du kan skapa önskad balans och fokus. Coaching utgår från drivkrafter och värderingar och ökar således motivationen. Du lär dig gå från tanke till handling och får på så sätt nyckeln till livslångt lärande och stärkt personligt ledarskap.

Coaching:

 • Utmanar och utvecklar

 • Vägleder och lyser upp det friska

 • Motiverar och hittar alternativa vägar

 • Identifierar ett högre syfte

 • Lyfter individers eget ansvar

 • Tydliggör styrkor och drivkrafter

 • Utgår från människans inre resurser

 • Process styr och mål fokuserar

 • Stärker och fokuserar framåt

COACHENS ROLL

En coach är värderingsfri. Genom att lyssna, fråga och klargöra nuläget framhävs individens egna ansvar och möjligheter. Coaching är densamma oavsett om man coachar individer, chefer, organisationer eller team. En coach hjälper dig prioritera och tydliggöra vad som är viktigast för dig. Till skillnad från rådgivning bollar coachen tillbaka frågorna så att klienten hittar svaren själv inifrån, vilket gör metoden än mer effektiv.

Coachen hjälper dig att identifiera dina hinder och resurser för att må bra och fokusera i din arbetsmässiga och privata vardag. Du får hjälp att se det övergripande syftet, sätta individuella mål och staka ut en tydlig väg dit.

VARFÖR COACHING?

Ofta vet vi inte varför vi gör någonting och vi fattar beslut som inte är i linje med det vi verkligen vill i livet.

Coaching är för de som vill ha mer av något (tex balans, framgång, motivation, närvaro, effektivitet, harmoni, glädje) eller mindre av något annat (tex stress och oro, ).