Leadgroup19

 
 
 
4V9A2739.jpg
 

L e a d g r o u p

Leadgroup som är hjärtat av EMPWRGRP är vårt ledarskapsprogram där vi fokuserar på ledarskap, coaching,  personlig utveckling och drömmar. I programmet kan du förvänta dig att utveckla färdigheter inom målsättning, retorik, samverkan sinsemellan och att våga ta för dig i olika rum.

4V9A2739.jpg

Ledarskap

Genom Leadgroup vill vi utmana dig till att våga leda dig själv och andra.

4V9A2747.jpg

Personlig utveckling

Genom Leadgroup vill vi stärka dig, din självkänsla och din självinsikt.4V9A2758.jpg

drömmar

Genom Leadgroup vill vi stötta dig i att definiera och nå dina drömmar.

Anmäl dig till Leadgroup här nedan

Namn *
Namn
Telefon *
Telefon
Address *
Address