Fasica Watchefo

Mod är att måla färgglatt,

ark efter ark

Att drömma, glömma,

och förlåta

 

Mod är att öppna dörrar,

och kunna stänga

Mod är att våga vela,

och acceptera

 

Mod är att lyssna in,

och tala ut

Att ge rum,

och fylla ut

 

Mod är att göra

vad ingen tror du kan,

på alldeles unika sätt

Mod är du, mamma

när du kämpade, famlade,

och ledde oss rätt

 

Mod är att bryta sönder,

och bygga upp

Att satsa allt,

och ge upp

 

Mod är att älska

och fortsätta gå,

när du knappt kan stå

Mod är att slå dig ner

och andas in,

andas ut

 

Mod är att kika in,

och stänga till

Att uppmuntra,

och säga till

 

Mod är att ge från hjärtat,

och kunna ta emot

Mod är att våga veta,

och omformulera

 

Mod är att måla färgglatt,

ark efter ark

Att drömma, glömma

och förlåta

 

Text av: Fasica Watchefo

mary kibirige1 Comment