Sainabou Jeng Daffeh

Mod är inte att inte känna rädsla.

Mod är att se rädslan, utmana och anta sig den och fortsätta framåt.

 

Mod är att kliva in i det osäkra.

Mod är att våga leda sig själv och andra framåt genom livets olika faser.

Mod är att våga hitta och gå sin egna väg. Att våga prova sig fram tills man hittar sin rytm.

 

Mod är att följa sitt hjärta och att inte försöka passa in i idealet.

Mod är att kliva in genom dörren där du inte tycks passa in.

Mod är att våga stå upp för sig själv och sina medmänniskor.

 

Mod är att lyssna. 

Mod är att agera.

 

Mod är att våga slänga av sig peruken.

Mod är att vara sig själv.

mary kibirigeComment