Fardosa Abdalla

Vad betyder mod för dig?

Mod, för mig, betyder att våga. Att våga lyssna på sin inre kompass. Att våga sikta högt, även om man inte har rätt förutsättningar för det mål man vill uppnå. Att våga investera i sig själv. Men även att ibland våga bli bekväm och njuta av nuet. Jag lever alltid i framtiden, vilket gör att jag ibland inte alltid hinner njuta av nuet och vad jag har lyckats uppnå i livet än så länge. Ibland så är det mest revolutionära jag kan göra att bara sätta mig ned i soffan och reflektera över allt bra jag är och har, idag.

 

Hur har ditt mod uttryckt sig?

Jag var som modigast när jag sade upp mig från mitt jobb som lärare och vågade satsa på mina entreprenörsdrömmar. När man jobbar väldigt nära med barn så är det lätt att man blir fäst vid dem och prioriterar deras behov. Det krävdes mod för mig att våga prioritera mig själv och mina drömmar, trots att mitt beslut skulle påverka många andra människor som jag bryr mig mycket om. Sen känner jag mig även modig varje dag när jag vågar ta för mig i en värld som ständigt underminerar och tystar ned mig pga av mitt utseende och min tro. 

 

När känner du dig inte modig?

Jag känner mig inte modig när jag låter mitt rationella tänkande väga tyngre än min magkänsla. Min intuition är extremt pricksäker, men det är inte alltid mina rationella analyser. 

 

Hur skulle du beskriva en modig ledare?

 En modig ledare är rättvis och ärlig, även när detta inte uppskattas av människor runt omkring. Hen är även empatisk och ser till andras välmående, och inte endast deras arbetsförmåga. En modig ledare drivs av välvilja för sig själv och andra, och leder genom att inspirera andra till att också bidra till en bättre värld. 

 

Hur skulle du inspirera andra till att vara modiga?

Genom att påminna de om att det endast finns två möjliga resultat av att våga; antingen så lyckas man med det man ville uppnå, eller så misslyckas man men tar med sig lärdomar värda guld som man aldrig hade fått lära sig annars. Så i slutändan är det win win. Den enda förlusten är för den som aldrig vågar, för den personen varken lyckas eller lär sig. 

mary kibirigeComment