Hawa Sanneh

Vad är mod?

“Courage doesn’t always roar. Sometimes courage is the silent voice at the end of the day that says ‘I will try again tomorrow’.

Alla har förmågan att vara modiga. De flesta modiga handlingarna handlar om att försöka – förlita sig på en annan individ – konfrontera en rädsla. Utan MOD kan man inte göra en förändring och för mig är det en egenskap som definierar en ledare. MOD är komplext, föränderligt som oförutsägbart formas i olika handlingar i olika situationer. Ibland kan det handla om djärvhet, en annan dag kan det handla om en viljestyrka.

För mig handlar MOD om:

Att ta ansvar för sina handlingar

Att dela sina åsikter

Att känna sig obekväm

Att vara lyhörd

Att drömma

Att visa sig sårbar

Att erkänna sig fel

Att säga förlåt

Att säga ja

att säga nej

Att vara ärlig mot sig själv

Att stå upp för det man tror på

Att ta risker

Att göra något nytt

Att falla Att lita på någon

Att lita på någon, igen

Att älska

Att tro på sig själv

Att be om hjälp

Att ta eTT steg tillbaka

Att släppa taget

mary kibirigeComment