Empwrgrp behövs!

”Afrosvenskar har lägre lön jämfört med den övriga svenska befolkningen med samma utbildningsnivå. Dessutom är det är nära tio gånger så vanligt att personer ur den övriga befolkningen uppnår chefspositioner än att afrosvenskar gör det. Det framkommer i Länsstyrelsen Stockholms nya rapport ”Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden”.

Så lyder rapporten som förtydligar genom statistik och forskning något som länge funnits, en tydlig diskriminering av afrosvenskar på svensk arbetsmarknad. Äntligen lyfts detta upp och förhoppningsvis visar det även på hur viktigt det är att vi arbetar ännu mer för att motverka detta. Tack och lov så stärks varje passionerat arbete ännu mer som länge lyft denna fråga men som inte fått gehör genom denna rapport. Ett tydligt exempel är Empwrgrp som trots ifrågasättande bemötande stått stark och fortsatt driva Sveriges första ledarskapsnätverk för svarta kvinnor.

Empwrgrp vill i grund i botten se allt fler svarta kvinnor i chefspositioner och högre ledarroller i Sverige. För att göra det så vill Empwrgrp göra allt för att kunna ge praktiska verktyg för att svarta kvinnor ska kunna utvecklas som ledare. Detta genom att inspirera svarta kvinnor till våga drömma stort och tro på sin inre potential, samt möjliggöra så att varje svart kvinna uppnår sin fulla potential och utvecklas för att växa i sin ledarroll. Detta är en helhjärtad investering för att hjälpa svarta kvinnor att lyckas där dem är när ingen annan tror på dem. En plattform där svarta kvinnor får vara sig själva utan att ständigt behöva vara en politisk kropp som ständigt ska behöva ställas inför olika samhällsstrukturella kamper.

Tyvärr fungerar inte mångfalds- och inkluderingsarbete när det sker på en monotoni nivå som egentligen inte vill se praktiskt skillnad men gör det för att det ska se bra ut på ytan. Någonstans måste förändringen ske när vi i praktiken och genuint kan och vill se allt fler afrosvenska personer i högstatusyrken. När det blir möjligt och acceptabelt för en svart kvinna att inneha en chefsposition eller en högre ledarroll just för att hon är kompetent.

“Det framkommer också att afrosvenskar behöver ha forskarutbildning för att komma upp i samma disponibla inkomst som övrig befolkning med en treårig eftergymnasial utbildning. Dessutom har en afrosvensk i chefsposition endast runt 77 procent av den lön som en chef från den övriga befolkningen med motsvarande utbildningsnivå. En skillnad som syns oavsett om afrosvensken är född i Afrika eller född och uppvuxen i Sverige. Störst löneskillnader mellan afrosvenskar och övriga befolkningen syns i Stockholmsregionen.”

”Att öka medvetenhet är en bra början men räcker inte så långt. Medvetenhet ska genomsyras med genuinitet och praktiskt handling som får en långsiktigt samhällsförändring.”

Då räcker det inte bara med kortvariga projekt som egentligen inte ser till att ändra attityder och bemötanden. Utan att man också tar itu med det rapporten visar, att antisvart rasism och diskriminering strukturerar villkoren på svensk arbetsmarknad.

”Men mot bakgrund av studiens resultat finns det anledning att se över diskrimineringslagen, säger Mattias Gardell, vetenskaplig ledare vid Cemfor och en av tre forskare som står bakom rapporten.”

Större aktörer har en skyldighet att motverka en segregerad arbetsmarknad genom att praktiskt arbeta för jämlikhet. Vad vore då inte mäktigt att exempelvis ge stöd eller lyfta upp hållbara initiativ som just gör praktiskt skillnad så som Empwrgrp.

 

mary kibirigeComment