Svart kvinna

Sedan 2015 kom idén om att starta ett nätverk för just målgruppen svarta kvinnor. En målgrupp som var lite för kontroversiell för vissa och som stack människor lite i ögonen, så fort ordet svart kvinna nämndes. Det obekväma blev ännu ett bevis på att detta var något viktigt att lyfta upp, att ett nätverk för endast svarta kvinnor var på tiden och en självklarhet trots människors ifrågasättande bemötanden.

Syftet var ju ändå att skapa något utöver det vanliga, att skapa ett nätverk som gav varje svart kvinna oberoende ålder eller erfarenheter ett forum där deras inre människa stärks. Där deras drömmar få bli hörda och trodda på. Att de får ses som kvinnor med potential, kompetens och möjlighet till att förverkliga det dem brinner för. Där svarta kvinnor blir investerade i utan att behöva vara politiska kroppar. Ett rum där den strukturella rasismen inte är i centrum. Att få tala om att deras värde är så mycket mer än den hudfärg dem bär.

År 2014 gjordes det en Afrofobirapport av Mångkulturellt centrum. Där studien redan då visade “… med stor tydlighet att afrofobi är ett utbrett problem i dagens Sverige. Den visar också att det råder brist på kunskap och medvetenhet om afrosvenskars situation liksom på åtgärder från samhällets sida. Frågan om afrofobi och om afrosvenskars situation är inte en avgränsad integrationsfråga. Den är en grundläggande demokrati-, rättighets- och jämlikhetsfråga.”

När studien redan då visade att det var ett utbrett problem har det ändå undgått många. Fortsatta verbala kränkningar, fysiska angrepp och strukturella rasdiskriminering i exempelvis arbets- och bostadsmarknaden har ökat.

“Afrosvenskar är den minoritet i landet som är mest utsatt för hatbrott. Sedan 2008, då brå började föra statistik över detta, har antalet afrofobiska hatbrott ökat med 24 %. De afrofobiska hatbrotten kännetecknas av en hög andel fysiskt våld och äger ofta rum på allmän plats, som skolor, arbetsplatser, bostadsområden, affärer och krogar. Det offentliga rummet är med andra ord en hotfull plats för många afrosvenskar, något som begränsar deras handlingsutrymme och rörelsefrihet.”

Hur mycket mer behövs då inte ett nätverk som Empwrgrp! Ett nätverk som stärker och fokuserar på att investera och tillhanda ge svarta kvinnor verktyg för att växa och utvecklas som ledare, som trots omständigheter vågar satsa på drömmen och ser sitt inre värde. Att varje svart kvinna är värdefull med en massa potential. Empwrgrp skapar utrymme för att varje svart kvinna ska få vara en människa och ledare. För det är inte vår uppgift som svart kvinna att lösa diskrimineringen. Det är inte vår uppgift att dagligen behöva tackla och lära människor om rasismen. Någonstans måste varje svart kvinna få andas och bara få vara mer än ens hudfärg. Förhoppningsvis kan Empwrgrp få vara den plats där varje svart kvinna kan känna sig älskad, trygg och sedd för den hon är. Utan att behöva bli ifrågasatt och ständigt behöva förklara för sig. Förhoppningsvis är Empwrgrp ett ledarskapsnätverk som coachar svarta kvinnors till att nå sin fulla potential.

mary kibirigeComment